Zbog povećanja obima posla otvorili smo novi prodajni centar na severu zemlje kako bi bili bliži kupcima.

Novi prodajni centar u Subotici treba da pruži kupcima sa severa bolju i bržu uslugu. Naš kvalitetan kadar je spreman da odgovori na sve izazove.